15.10.2020 – Přinášíme návod na migraci dat z aplikace Multischránka do aplikace Datovka (www.datovka.cz).

Návod pro operační systém Microsoft Windows 10:

1: vyhledejte data aplikace Multischránka, uložené v následujících místech (dle OS):

 • Microsoft Windows XP SP3 – C:\Documents and Settings\VAS PROFIL\Data aplikací\Multischranka.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • Microsoft Windows 7, 8, 8.1 a 10 – C:\USERS\VAS PROFIL\AppData*\Roaming\Multischranka.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* – složky AppData a Knihovna jsou skryté, je třeba nechat zobrazit v systému skryté složky.

2: Uvnitř složky Local Store je/jsou složky označené “databox_YYYYYYY”, kde YYYYYYY je identifikátor datové schránky. Překopírujte všechny tyto složky na plochu počítače.

3: Nainstalujte aplikaci Datovka (https://www.datovka.cz/cs/pages/instalace.html).

4: V aplikaci Datovka vytvořte nový účet pro datovou schránku přes SouborVytvořit nový účet.

5: Po vytvoření účtu v aplikaci Datovka zvolte menu SchránkaImport zprávy ze souborů ZFO.

6: V informačním okně importu zpráv vyberte postupně volby:

 • Co chcete importovat? Zprávy a doručenky současně
 • Jakým způsobem chcete importovat? Importovat všechny ZFO soubory ze zvoleného adresáře
 • Možnosti importu – Ověřit importované ZFO soubory na serveru a v případě, že plánujete importovat najednou Přijaté i Odeslané zprávy, zatrhněte volbu Zahrnout podadresáře do importu.
  A stiskěnte OK.

 

7: Nyní nasměrujte dialog na složku “databox_YYYYYYY” umístěný na ploše a dvojklikem vstupte dovnitř tak, aby byly viditelné složky received, send, popřípadě další.

8: Import dokončíte stiskem tlačítka Další.

9: Po dokončení importu budete mít k dispozici zprávy z datové schránky v aplikaci Datovka.

10: Postup opakujte případně pro další datové schránky.

11: V případě potřeby je k dispozici uživatelská příručka aplikace Datovna, naleznete ji na stránce https://gitlab.nic.cz/datovka/datovka/-/wikis/manual

 

Návod pro operační systém Apple MacOS:

1: vyhledejte data aplikace Multischránka, uložené v následujících místech (dle OS):Apple Mac OS –

 • Macintosh HD – Uživatelé – VAS PROFIL – Knihovna* – Preferences – Multischranka.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* – složky AppData a Knihovna jsou skryté, je třeba nechat zobrazit v systému skryté složky.

2: Uvnitř složky Local Store je/jsou složky označené “databox_YYYYYYY”, kde YYYYYYY je identifikátor datové schránky. Překopírujte všechny tyto složky na plochu počítače.

3: Nainstalujte aplikaci Datovka (https://www.datovka.cz/cs/pages/instalace.html).

4: V aplikaci Datovka vytvořte nový účet pro datovou schránku přes SouborVytvořit nový účet.

5: Po vytvoření účtu v aplikaci Datovka zvolte menu SchránkaImport zprávy ze souborů ZFO.

6: V informačním okně importu zpráv vyberte postupně volby:

 • Co chcete importovat? Zprávy a doručenky současně
 • Jakým způsobem chcete importovat? Importovat všechny ZFO soubory ze zvoleného adresáře
 • Možnosti importu – Ověřit importované ZFO soubory na serveru a v případě, že plánujete importovat najednou Přijaté i Odeslané zprávy, zatrhněte volbu Zahrnout podadresáře do importu. 

  A stiskěnte OK.

7: Nyní nasměrujte dialog na složku “databox_YYYYYYY” umístěný na ploše a dvojklikem vstupte dovnitř tak, aby byly viditelné složky received, send, popřípadě další.

8: Import dokončíte stiskem tlačítka Další.

9: Po dokončení importu budete mít k dispozici zprávy z datové schránky v aplikaci Datovka.

10: Postup opakujte případně pro další datové schránky.

11: V případě potřeby je k dispozici uživatelská příručka aplikace Datovna, naleznete ji na stránce https://gitlab.nic.cz/datovka/datovka/-/wikis/manual