3.6.2019 – Tento článek popisuje novou funkčnost přidanou pro komunikaci aplikace Multischránka ve verzi 1.44.39 se servery datových schránek ISDS.

Komunikace se servery ISDS je od 4.11.2018 chráněna bezpečnostní mechanismem bránícím plošným útokům na větší množství účtů z jedné IP adresy. Pokud dojde k šesti a více neplatným pokusům o přihlášení z Vaší IP adresy (ať z důvodu neplatného hesla, nebo pokusem o přístup k již neexistující datové schránce, nebo pokusem o přístup k datové schránce, kam Vám byl přístup odepřen), dojde k zablokování komunikace aplikace Multischránka ze strany ISDS na jednu hodinu. Opakováním neplatných pokusů o přihlášení se čas blokování prodlužuje o další hodinu.

Abychom tomuto stavu předešli, aplikace Multischránka nyní kontroluje účty datových schránek jednotlivě a při zjištění prvního neplatného pokusu o přihlášení k datové schránce na serveru ISDS dojde k pozastavení činnosti se zobrazením dialogu s následujícími údaji:

Chcete pokračovat v kontrole dalších datových schránek nebo chcete nastavit heslo k této schránce? Možnosti volby jsou Ukončit kontrolu, Pokračovat, Nastavit heslo.

Pokud zvolíte Ukončit kontrolu, aplikace Multischránka ukončí kontrolu datových schránek a máte možnost vložit nová hesla ke všem datových schránkám ručně, v menu Nastavení mých DS – výběrem příslušné datové schránky, odtržením volby Zapamatovat heslo a jejím znovu zatržením doprovázené vložením platného hesla. Popřípadě je možné (pokud to datová schránka umožňuje) heslo k datové schránce změnit tlačítkem Změnit heslo.

Pokud zvolíte Pokračovat, aplikace Multischránka přeskočí aktuálně kontrolovanou datovou schránku (problém s přístupem tedy nebude vyřešen a může dojít k zablokování komunikace dle §9, odstavec 2 zákona 300/2008 na jednu hodinu a déle) a dojde ke kontrole následující datové schránky.

Pokud zvolíte Nastavit heslo, dojde k zobrazení dialogu pro ověření přihlašovacího jména k datové schránce a možnosti vložení nového hesla. Vložením údajů a potvrzením tlačítka OK dojde ke kontrole přihlašovacích údajů na serverech ISDS.

Po zadání platného hesla k datové schránce dojde k přesunu pohledu na seznam dostupných datových schránek, kde lze pokračovat ve správě nebo přejít na úvodní obrazovku či konkrétní datovou schránku.