Nejčastější dotazy

Zpráva se přesune na místo do popředí až po změně statusu na Přečtená (až když se adresát přihlásí do své DS). Na konci seznamu zůstává dokud je „pouze“ převzata do systému ISDS, ale nepřevzata adresátem ani doručena fikcí.
Nalezenou adresu je třeba vybrat (zvolit konkrétní řádek nebo více s Ctrl) a pak je aktivována klávesa pro přidání do lokálního Adresáře.
Poprvé při aktivaci schránky během 1. přihlášení do webového rozhraní ISDS. Nově zadané heslo nastavte do aplikace a ta se Vám do vypršení hesla bude přihlašovat automaticky.Heslo obdržené poštou je možné použít max. 5x! Vždy po uplynutí 90 dnů po obnovení hesla dojde k vynucené změně hesla. Při 5x opakovaném zadání vypršeného hesla dojde k zablokování DS a musíte si dojít pro nové přihlašovací údaje na Czech POINT. Opětovné vydání přístupových údajů stojí CZK 200,–.Termín je třeba hlídat a před uplynutím 90 denní lhůty heslo změnit! Nejprve ve webovém rozhraní a po té je třeba nastavit nové heslo i v aplikaci Multischránka.Nyní lze pomocí webového rozhraní ISDS nastavit i neomezenou platnost hesla. Nicméně tuto volbu nedopočujeme, protože výrazně snižuje úroveň ochrany přístupu do Vaší datové schránky.

Po změně hesla v rozhraní “mojedatovaschranka.cz” je heslo následně distribuováno na servery provozovatele Datových schránek obsluhujících aplikace třetích stran. Distribuce nového hesla může trvat až 10 minut. Nové heslo bude vyžadováno aplikací Multischránka do 10-ti minut po jeho změně v prostředí “mojedatovaschranka.cz”, při dalším přístupu do systému Datových schránek – tedy při přihlášení, aktualizaci dat, zpráv či nastavení, nebo při manipulaci se zprávami.

V souvislosti se změnou územních pracovišť finančních úřadů dochází od 1. ledna roku 2013 ke změně čísel bankovních účtů pro zasílání plateb finančnímu úřadu a ke změně datových schránek těchto úřadů.

Pokud máte v aplikaci Multischránka uložené adresy na staré datové schránky, je třeba adresu staré schránky z adresáře odstranit a uložit si do adresáře adresu novou.

Aktualizace adresáře Multischránky krok za krokem:

 1. Z hlavního okna otevřete Adresář kliknutím na ikonu “Adresář – moje kontakty”
  hlavnimenu1-300x152
 2. V uložených adresách vyberte starou schránku a odstraňte jí kliknutím na ikonu “Odstranit vybranou adresu z adresáře”
  odstraneni-300x194
 3. Adresu nové schránky přidáte pomocí ikony “Doplnit adresář” – ikona s “+”. Otevře se okno pro vyhledání schránky. Hledanou schránku můžete vyhledávat podle různých kritérií. Jednoznačným identifikátorem schránky je ID schránky. Seznam aktuálních schránek a jejich ID najdete na stránkách Ministerstva financí.
  hledani-300x261
 4. Nalezenou schránku uložíte do adresáře Multischránky pomocí ikony “Přidat vybrané adresy do lokálního adresáře”.
  ulozeni-300x194
Data aplikace Multischránka jsou uložena uvnitř Vašeho počítače. Tato data je třeba pravidelně zálohovat pro případ, kdy by došlo k nepředvídatelné události a počítač či datové úložiště, na kterém jsou data uložena, se porouchaly.

Níže přinášíme návod, jakým způsobem zazálohovat data aplikace Multischránka pro operační systémy Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 a Apple Mac OS.

 1. Krok – vypněte aplikaci Multischránka.
 2. Krok – vyhledejte datové soubory a složku Local Store – návod dle jednotlivých OS:
  • Microsoft Windows XP SP3 – C:\Documents and Settings\VAS PROFIL\Data aplikací\Multischranka.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Microsoft Windows 7, 8, 8.1 a 10 – C:\USERS\VAS PROFIL\AppData*\Roaming\Multischranka.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Apple Mac OS – Macintosh HD – Uživatelé – VAS PROFIL – Knihovna* – Preferences – Multischranka.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. Krok  – překopírujte složku Local Store na bezpečnou zálohu (externí disk, síťový disk, flash paměť USB atp.), popřípadě proveďte kompletní zálohu operačního systému včetně výše uvedených složek.

Poznámka:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX značí libovolnou kombinaci písmen a číslic, např: Multischranka.F7413B326X8EE697C62FSQCB0571DF73C683900A.1

* – složky AppData a Knihovna jsou skryté, je třeba nechat zobrazit v systému skryté složky.

Níže přinášíme řešení situace, kdy se při aktualizaci aplikace Multischránka zobrazí chyba Aplikaci nelze nainstalovat kvůli problémům s certifikátem.

Ukázka chybové hlášky:

Popis: na Vašem počítači se nachází stará verze aplikace Multischránka podepsaná certifikátem, který již neplatí. Řešením je odinstalace aplikace Multischránka a instalace nové verze.

Řešení chyby je popsané v následujících krocích, proces odinstalace a instalace nové verze nemá vliv na Vaše data aplikace Multischránka:

1. Krok – záloha dat aplikace Multischránka – návod jak zazálohovat data aplikace Multischránka je popsán v sekci Jak zálohovat data z Multischránky na stránce Nejčastější dotazy.

2. Krok – odinstalace aplikace Multischránka – nástroji daného operačního systému odinstalujte aplikaci Multischránka.

3. Krok – nainstalujte novou verzi aplikace Multischránka.

4. Krok – spusťte aplikaci Multischránka. Všechna data zůstanou nedotčena a můžete s nimi pracovat jako před aktualizací aplikace.

Aplikace je dostupná ve dvou verzích: verze zdarma s omezenou funkčností a plná placená verze, kterou si můžete objednat na stránce eShop AMOS Software.

KOUPIT MULTISCHRÁNKU