2020-10-15 – přidán návod na import datových zpráv z aplikace Multischránka do aplikace Datovka. Více informací zde.

Datové schránky jsou s Multischránkou jednodušší

Chcete, aby vaše rozhraní datových schránek vypadalo takto?

Chcete, aby vaše rozhraní datových schránek vypadalo takto?

Co je to Multischránka?

MULTISCHRÁNKA – je klientská aplikace sloužící pro obsluhu webového rozhraní datových schránek České pošty. Aplikace je určena pro středně velké a menší firmy (Právnické Osoby), středně velké a menší veřejné státní orgány (Orgány Veřejné Moci), pro fyzické osoby podnikatele (podnikající OSVČ = Podnikající Fyzické Osoby) a pro fyzické osoby (Fyzické Osoby – privátní neobchodní úřední korespondenci). Zkrátka pro každého, kdo používá datovou schránku.

Aplikace umožní komunikovat s webovým rozhraním datových zpráv zabezpečenou formou a spravovat tak bezpečně úřední korespondenci, tj. přijímat, zpracovávat a odesílat datové zprávy procházející webovým rozhraním datových schránek, archivovat datové zprávy, udržovat vlastní adresář. Aplikace nabízí další funkce pro jednoduchou a efektivní práci s datovými zprávami, z nichž stojí za zmínku např. práce s více datovými schránkami najednou.

MULTISCHRÁNKA – je klientská aplikace sloužící pro obsluhu webového rozhraní datových schránek České pošty. Aplikace je určena pro středně velké a menší firmy (Právnické Osoby), středně velké a menší veřejné státní orgány (Orgány Veřejné Moci), pro fyzické osoby podnikatele (podnikající OSVČ = Podnikající Fyzické Osoby) a pro fyzické osoby (Fyzické Osoby – privátní neobchodní úřední korespondenci). Zkrátka pro každého, kdo používá datovou schránku.

Aplikace umožní komunikovat s webovým rozhraním datových zpráv zabezpečenou formou a spravovat tak bezpečně úřední korespondenci, tj. přijímat, zpracovávat a odesílat datové zprávy procházející webovým rozhraním datových schránek, archivovat datové zprávy, udržovat vlastní adresář. Aplikace nabízí další funkce pro jednoduchou a efektivní práci s datovými zprávami, z nichž stojí za zmínku např. práce s více datovými schránkami najednou.

Porovnání aplikace Multischránka s webovým rozhraním datových schránek

WEB MULTISCHRÁNKA
Příjem a Odeslání DZ green_check100x green_check100x
Archivace DZ Jen 90 dnů Bez omezení
Práce s přílohami green_check100x green_check100x
Třídění DZ dle data, odesílatele, věci red_check_cross100x green_check100x
Vytváření filtrů DZ red_check_cross100x green_check100x
Vyhledávání DS v ISDS red_check_cross100x green_check100x
Práce s více DS najednou red_check_cross100x green_check100x

Základní funkce aplikace

Pro privátní správu datových zpráv z datových schránek jsme vyvinuli aplikaci pro runtime prostředí Adobe AIR, které umožňuje spouštění aplikací napsaných v jazyce Flex/Flash.

Aplikaci je možné využívat v prostředí Microsoft Windows (7, 8, 10), Linux nebo Macintosh (MacOS 10.14 nebo starší)!

 • Přihlášení heslem – do aplikace Multischránka je možné zadat přihlašovací ID a heslo a s ním se později do aplikace přihlašovat. Funkce je alternativní.
 • Práce s DS – po zadání přístupových dat do aplikace, se aplikace bude přihlašovat do webového prostředí datových schránek.
 • Přijmutí DZ – načtení nových DZ přijatých do DS uživatele ve webovém rozhraní.
 • Informace o stavu DZ – poskytování informace o aktuálním stavu odeslané DZ (Přijatá do ISDS, Doručená fikcí, Doručená přihlášením, Nedoručitelná…)
 • Odpovědět na DZ – možnost jednoduše odpovědět na DZ, údaje v hlavičce jsou předvyplněné.
 • Archivace DZ – v databázi aplikace zůstávají DZ uchovány po neomezeně dlouhou dobu v závislosti na rozhodnutí uživatele.
 • Vytvořit novou DZ – vytvoření nové DZ, zadání adresáta, zadání údajů jako Věc, Naše č. jedn., Naše sp. zn. atd.
 • Odesílání DZ – jednoduché odeslání vytvořené DZ.
 • Práce offline – možnost připravovat si DZ a ukládat je i v rozpracovaném stavu k pozdějšímu odeslání.
 • Práce s Adresářem – vyhledávání kontaktů (Orgánů Veřejné Moci, Právnických osob, Podnikajících Fyzických Osob, Fyzických Osob).
 • Vlastní lokální adresář – vytvoření vlastního seznamu kontaktů, se kterými již proběhla nebo teprve proběhne komunikace.
 • Kontrola webu – možnost nastavení pravidelné kontroly. Aplikace „shozená“ na liště Vám dává instantní informaci o nově doručených DZ.
 • Jednouživatelská aplikace (1instalace = 1 uživatel na 1 PC) může spravovat více DS i za více subjektů (PO, PFO, FO).
Důležita informace: Po změně hesla v rozhraní “mojedatovaschranka.cz” je heslo následně distribuováno na servery provozovatele Datových schránek obsluhujících aplikace třetích stran. Distribuce nového hesla může trvat až 10 minut. Nové heslo bude vyžadováno aplikací Multischránka do 10-ti minut po jeho změně v prostředí “mojedatovaschranka.cz”, při dalším přístupu do systému Datových schránek – tedy při přihlášení, aktualizaci dat, zpráv či nastavení, nebo při manipulaci se zprávami.